Xplora Innovatielab

Nederlandse taal trainen en toetsen

Hogeschooltaal is een totaalpakket voor zelfstudie en toetsing van de Nederlandse taal. Het bevat alle elementen voor het leren schrijven van een eindwerkstuk.

Hogeschooltaal is specifiek voor het hbo ontwikkeld en gekoppeld aan het taalniveau referentiekader (B2, C1).

Voor wie?

Hogeschooltaal is gemaakt voor studenten in het hoger onderwijs. Met de zelfstudiepakketten kunnen zij een eventuele achterstand wegwerken op het gebied van spelling en grammatica.

Ook zijn er cursussen opgenomen die deel uitmaken van het gebruikelijke curriculum Nederlands. Docenten kunnen deze ter ondersteuning in de lessen inzetten.

Voor bijvoorbeeld dyslectische en anderstalige studenten is het moeilijk om het vereiste niveau te halen. Hogeschooltaal heeft voor deze studenten cursussen ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan veel voorkomende problemen. Door extra theorie en oefeningen aan te bieden, is het ook voor hen mogelijk om de vereiste taalniveaus te halen.

Individuele toegang tot de training

Studenten en medewerkers kunnen individueel een trainingsprogramma Nederlands bestellen via https://avans.htaal.nl/betalen.php.

De kosten zijn € 55,- voor een periode van vijf jaar. De training kan dan overal waar internet is gebruikt worden.

Na betaling krijgt de student via Handige Blackboard- en Onderwijs links toegang tot de 'Online Training Taal (NL)'-link.

In het volgende scherm moet de link 'START' geselecteerd worden.

Start in de taaltraining Nederlands

Didactische toepassingen

Een academie kan Nederlands als online taaltraining aanbieden voor studenten die moeite hebben met spelling en grammatica.

Als een academie de training wil gebruiken worden er met het Leer- en Innovatiecentrum afspraken gemaakt over de organisatorische aspecten.

Toetsen in de taaltraining Nederlands

Het trainingsprogramma is bij uitstek geschikt als voorbereiding op de (niveaubepalings)toetsen die in het programma verwerkt zijn.

De taaldocent of studiecoördinator van een academie kan toetsen spelling, stijl en grammatica beschikbaar stellen, in overleg met het LIC. Op het afgesproken tijdstip zien de studenten op hun persoonlijke pagina dat er een toets is ingepland.

De toets wordt automatisch gecorrigeerd. Hogeschooltaal certificeert studenten op B2- of C1-niveau. Docenten kunnen de voortgang en resultaten van hun studenten monitoren via het studentvolgsysteem.

Praktijkervaring

Marian Kat-de Jong (ATGM) heeft binnen Virtualiseren in Avans Hogeschooltaal gebruikt voor propedeusestudenten. De training is geschikt voor een blended learning aanpak. De uitdaging voor de docent is om de fysieke lessen af te stemmen op het digitale leren. Studenten ervaren de combinatie als prettig, oefenen gericht en houden hun logboeken goed bij.

Meer informatie

Het Leer- en Innovatiecentrum ondersteunt en adviseert academies bij het gebruik van Hogeschooltaal. Ook is het LIC verantwoordelijk voor het verzorgen van online toetsen.

Stuur voor meer informatie een mail naar onlinetaalsupport@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 7 augustus 2017.