Xplora Innovatielab

De winnaars van Battle of Concepts

11 juni 2015

Hoe kun je ICT inzetten om het hoger onderwijs te personaliseren?

Bedenk nieuwe ICT-toepassingen of creatieve toepassingen van bestaande tools die bijdragen aan het personaliseren van het hoger onderwijs. Dat was de opdracht die ten grondslag lag aan de Battle of Concepts van SURF, die 31 mei eindigde.

Overweldigend aantal inzendingen

Honderdvijftig voorstellen op uiteenlopende terreinen kwamen binnen. Het verduurzamen van het onderwijsproces leeft onder studenten. Ze hebben volop originele ideeën over verduurzamen met behulp van ICT.

Derde prijs: Appsent – de app tegen lesuitval

Lisa Wekenborg van Radboud Universiteit

Verbetering van communicatie over lesuitval met een app sluit goed aan bij de belevingswereld van de huidige student. Het voorstel is op korte termijn uitvoerbaar.

De app voorkomt onnodige reisbewegingen en zorgt voor meer dynamisch roosteren en een betere digitale communicatie tussen instelling en student.

Tweede prijs: ADE – Adaptive Digital Examination

Ruud Telman van Universiteit Twente

Onderzoek naar mogelijkheden om digitaal toetsen optimaal in te zetten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van itembanken en een adaptieve selectie van toetsvragen, dus passend bij het niveau van de deelnemer.

Verbetering van onderwijskwaliteit en duurzaamheid gaan zo hand in hand.

Eerste prijs: FILE – The First Integrated Learning Experience

Steven van Selm van Hogeschool Leiden

Door onderwijsmateriaal ook buiten de muren van de eigen instelling te delen, kan iedereen wereldwijd gebruik maken van het beste materiaal.

‘Vergroening’ van het onderwijs en verbeteren van onderwijskwaliteit in termen van toegankelijkheid en studiesucces. Bij het voorstel hoort de opzet van een geïntegreerde portal. Deze werkwijze draagt bij aan de verduurzaming van het onderwijs door reisbewegingen en papiergebruik te verminderen.

Aanmoedigingsprijzen

De voorstellen die een aanmoedingsprijs kregen begeven zich op vlak van digitalisering van communicatie en onderwijsprocessen, toetsing, roostering en beschikbaarheid van studieplekken.

Resultaten delen

SURF gaat deze resultaten delen met de instellingen in het hoger onderwijs. SURF kijkt bovendien hoe de duurzame ideeën toegepast kunnen worden.

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2015.