Xplora Innovatielab

Toetsen in Blackboard

Meerkeuzetoets in Blackboard

Met Blackboard kun je zowel eenvoudige als zeer gecompliceerde toetsen maken en afnemen.
Onder de helpfunctie - het vraagteken bovenaan in Blackboard - vind je een uitgebreide handleiding. Of kijk in de Blackboard Support Jukebox.

Enkele voorbeelden van vraagtypen zijn:

  • Multiple Choice
  • Multiple Answer
  • Fill in the blank
  • True/False
  • Ordering
  • of een combinatie hiervan

Het is ook mogelijk om vragen vanuit Microsoft Word te importeren in Blackboard.

Testen hoe een student het ziet

Als eigenaar van een Blackboard course heb je meer rechten dan een student. Als je wilt zien hoe het er voor de student uitziet gebruik je de Student View onder Course Tools.

Controleer zo bijvoorbeeld of een test voor de student wel echt beschikbaar staat.

LockDown Browser

Soms is het niet wenselijk dat er tijdens een formatieve toets andere applicaties of software gebruikt worden - denk aan Google of de Xplora databanken - , omdat daarmee antwoorden op vragen gevonden kunnen worden. Gebruik dan de LockDown Browser.

Met deze speciale browsersoftware wordt een afgeschermde omgeving opgebouwd waaruit niet ontsnapt kan worden, behalve aan het eind van de toets. Het openen van andere sites en andere software op de pc waarop de toets wordt afgenomen is dan onmogelijk.

Vergelijkbare tools

Het Leer- en Innovatiecentrum heeft goedkeuring gekregen voor een nieuw digitaal toetssysteem dat aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Door de omvang van het project en de verplichting van een Europese aanbesteding duurt het nog enige tijd voordat dit systeem bruikbaar is.

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2017.