Xplora Innovatielab

Wiskunde leren met ALEKS

Met ALEKS kun je studenten maatgericht begeleiden bij het vergroten van hun wiskundige kennis en inzicht. Het programma is ook geschikt voor zelfstudie.

ALEKS mogelijkheden

ALEKS is een Engelstalig, online wiskundeprogramma dat opgaven aanbiedt door open vragen te gebruiken. Een aantal aspecten:

  • Korte instructie bij het eerste gebruik
  • Diagnostische toets aan het begin op basis van 20 tot 30 vragen
  • De training stelt zich in op eerder gegeven antwoorden en is dus voor elke student uniek
  • Ingebouwde herhalingsvragen
  • Verdiepende uitleg wordt gegeven waar de student fouten maakt
  • Student krijgt inzicht in zijn eigen voortgang
  • Docent kan alle voortgang monitoren

Didactische toepassingen

  • ALEKS kan standaard worden ingezet in het reguliere onderwijsprogramma, maar is ook geschikt voor zelfstudie en als bijspijkercursus.
  • Het programma zou gebruikt kunnen worden voor een Flipping the classroom / blended learning-aanpak.

Praktijkervaring

Bij de Academie voor Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) hebben Maaike van den Ham en Hans van Amelsvoort ALEKS getest in jaar 1 en jaar 2. Het programma was bepalend voor de invulling van de contactmomenten.

Het slagingspercentage steeg op de eindtoets met 8% naar 73%. Studenten geven aan dat ze door het gebruik van ALEKS met meer vertrouwen naar de wiskunde toets gaan. Voor de vertaling van het Engels moet soms wel even Google Translate worden ingezet.

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2017.