Xplora Innovatielab

Flipping the classroom

In de ‘omgedraaide klas’ wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De instructie wordt online aangeboden en doet de student thuis. De student volgt de uitleg in zijn eigen tijdspad en tempo.

Het ‘huiswerk’ wordt samen in de klas gemaakt: vragen stellen, opdrachten maken, met digitaal lesmateriaal werken, onderzoek doen, enzovoorts. Hierdoor word de lestijd actiever gebruikt.

De Flip

In de traditionele klas wordt de instructie normaal in de klas gegeven. Centraal in de les staat de lesstof van vandaag.

In de ‘Flipped’ les werken studenten aan opdrachten, projecten en metacognitieve vaardigheden. Centraal in de les staan de activiteiten van vandaag.

Ook toetsen hoeven niet per se in de klas gemaakt te worden. Dit kan, net zoals de instructie, vanuit huis ‘in the cloud’.

Rol van de docent

Flipping the classroom is een schoolvoorbeeld voor een geïntegreerde benadering met ICT. Volgens het TPACK-model moet je als docent bij het ontwikkelen van een onderwijsactiviteit nadenken over:

  • wat je wilt overbrengen (vakinhoud)
  • op welke manier (didactiek)
  • en met welke hulpmiddelen (ICT)

De uitdaging van het flippen zit hem echter niet in het maken van instructievideo’s. De uitdaging zit hem in het gebruiken van de vrijgekomen klassikale tijd voor samenwerken, discussiëren, onderzoeken etc.

Video’s of animaties maken

Er zijn ontelbare middelen om een instructie ‘in te blikken’. Onder Hoe kan ik? zijn in het menu een aantal populaire tools opgenomen, zoals Camtasia, Moovly en ShowMe.

In deze video wordt uitgelegd hoe je als docent met behulp van techniek de stap naar Flipping maakt:

Rendement van Flipping

Er zijn onderzoeken die concluderen dat Flipping the classroom hetzelfde rendement levert als een traditionele les. Er zijn ook onderzoeken die het tegenovergestelde bewijzen, namelijk dat Flipping het beter doet.

Docenten kunnen met Flipping gemakkelijker gedifferentieerd onderwijs bieden en maatgericht uitleg geven. Zij waarderen de toename van interactie in de klas.

Studenten vinden het fijn dat ze de instructie op eigen tempo en tijdstip kunnen volgen, en zo vaak als ze willen. Zowel thuis als in de klas krijgen ze meer de kans om vragen te stellen.

De Tip

Flipping the classroom is geen wondermiddel. Begin klein en neem voldoende voorbereidingstijd om kwalitatief goed materiaal te maken.

Op de website van Virtualiseren in Avans is meer te vinden over Flipping en praktijkervaringen van docenten.
Laatst bijgewerkt op 7 augustus 2017.