Xplora Innovatielab

Technologietrends voor de komende vijf jaar

Technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor de vorm en de inhoud van het onderwijs. Maar: wanneer is een technologie goed toepasbaar in het onderwijs en wanneer is het van voorbijgaande aard?

Hype cycle

Kennisnet analyseert technologietrends en onderzoekt hoe deze een antwoord kunnen vormen op actuele onderwijsvraagstukken. Samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner werden negen technologieën geïdentificeerd die voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn.

Elke technologie is geplaatst op de Gartner hype cycle, waarop te zien is of een technologie heel nieuw en onbekend is of al volwassen is. Ook is te zien welke verwachtingen er heersen rondom die technologie op het gebied van acceptatie en impact op de maatschappij of het onderwijs.

Het Kennisnet Trendrapport 2014/2015 (pdf, 7,2 MB / 76 p.) beschrijft ontwikkelingen die naar verwachting doorzetten op langere termijn. Verder staan in het rapport de sterke en zwakke punten per technologie beschreven en komen de kansen en bedreigingen voor het onderwijs aan bod.

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2017.